Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag för kommuners och regioners del i den gemensamma digitala infrastrukturen

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) ett uppdrag som syftar till att stärka välfärdens digitalisering. Digg får i uppdrag att analysera förutsättningarna för kommuner och regioner att delta i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte och grunddata. Analysen ska göras i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

- Vi arbetar sedan tidigare med en gemensam digital infrastruktur för våra myndigheter och ett nationellt ramverk för grunddata. Nu involverar vi också kommuner och regioner, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Digg ska kartlägga och analysera de särskilda rättsliga, organisatoriska och finansiella förutsättningarna för att kommuner, regioner samt privata utförare av offentligfinansierad verksamhet ska kunna vara en del av den förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur avseende informationsutbyte och grunddata som nu etableras.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson