Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Viktigt med rätt gruppstorlekar vid fjärrundervisning

Publicerad

Lärarbristen slår ofta hårt mot områden med stora geografiska avstånd, och den nya lagstiftningen om utökade möjligheter till fjärrundervisning spelar en stor roll för att elever i hela landet ska få undervisning av behöriga lärare. Det är viktigt att all undervisning håller hög kvalitet, därför får nu Skolverket i uppdrag att bedöma hur stora grupperna av elever bör vara vid fjärrundervisning. Nu görs också förordningsändringar som bland annat innebär att fjärrundervisning bara ska få användas i vissa ämnen när det gäller de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer.

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik. Eleverna är i skolans lokaler tillsammans med en handledare och den undervisande läraren befinner sig någon annanstans. Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att redovisa sin bedömning av vad som är lämpliga gruppstorlekar vid fjärrundervisning och lämna förslag om gruppstorlekarna.
 
– Fjärrundervisning kan vara ett bra alternativ till vanlig undervisning, inte minst i glesbygdsskolor där det ofta kan vara svårt att få tag på behöriga lärare. Men för att undervisningen ska hålla hög kvalitet så är det viktigt att ta reda på vad som är lämpliga gruppstorlekar vid fjärrundervisning, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
Som en följd av att den nya lagstiftningen om fjärr- och även distansundervisning nu trätt i kraft och ska börja tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juli 2021 sker ändringar i skolförordningen (2011:185), gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning. Förordningsändringarna innebär bland annat att fjärrundervisning när det gäller de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer bara ska få användas i vissa ämnen. Ändringarna innebär också att fjärrundervisning får användas i fler kurser än i dag.
 
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 november 2020. Förordningsändringarna träder i kraft den 5 oktober 2020 och ska tillämpas första gången på utbildning och annan verksamhet som påbörjas efter den 30 juni 2021.
 
Dessa beslut är inte relaterade till tillfälliga beslut om distansundervisning på grund av den pågående pandemin utan handlar om fjärr- och distansundervisning generellt.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg