Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

6 miljoner i ökat anslag till Svenskt Demenscentrum

Publicerad

Svenskt Demenscentrum, SDC, är Sveriges nationella kompetenscentrum inom demensområdet. SDC arbetar bland annat för att samla in, strukturera och sprida kunskap när det gäller personer med demenssjukdom. Regeringen föreslår i budgeten för 2021 att det årliga basanslaget för Svenskt Demenscentrum höjs med 6 miljoner kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I Sverige lever idag uppskattningsvis mellan 130 000 och 150 000 personer med en demenssjukdom. År 2018 beslutade regeringen om en nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom, där ett av områdena som pekas ut som strategiskt viktigt är kunskap och kompetens. Regeringens satsning på Svenskt Demenscentrum bidrar till att höja kunskapen om demens hos personalen inom äldreomsorgen.

Torsdagen den 1 oktober klockan 13:00 besöker socialminister Lena Hallengren Svenskt Demenscentrum för ett samtal om bland annat deras viktiga roll som kunskapsaktör inom demensområdet. 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter