Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Anders Ygeman deltar i informellt energiministermöte

Publicerad

Tisdagen den 6 oktober arrangerar det tyska EU-ordförandeskapet ett digitalt informellt energiministermöte. Anders Ygeman ska tillsammans med sina kollegor diskutera hur EU:s energimål för 2030 ska uppnås.

Fokus för mötet är EU-kommissionens utvärdering av de nationella energi- och klimatplanerna ur ett EU-perspektiv samt kommissionens nyligen presenterade klimatplan för 2030.

I klimatplanen föreslår kommissionen en ändring av utsläppsmålet för 2030 från nuvarande 40% till minst 55% minskning av utsläpp av växthusgaser (jämfört med 1990). Som en följd av detta väntas kommissionen föreslå reviderade energimål i juni 2021.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson