Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Barnombudsmannen ska utveckla stöd och informationsmaterial för att motverka våld mot barn

Publicerad

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att utveckla stöd och informationsmaterial om hur man kan förebygga och motverka alla former av våld mot barn. Materialet ska rikta sig till yrkesverksamma i myndigheter, kommuner och regioner och även direkt till barn.

I arbetet med att ta fram materialet om hur man kan förebygga och motverka alla former av våld mot barn ska Barnombudsmannen inhämta barns egna erfarenheter och åsikter om samhällets stöd.

Stödet och informationsmaterialet som Barnombudsmannen ska ta fram ska ha ett tydligt rättighetsfokus och utgå från barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen och Agenda 2030. Materialet ska utgå från både barnets rätt till och behov av skydd och stöd.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Barnafrid och andra berörda aktörer som arbetar med frågan om att motverka våld mot barn. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 juni 2021. Barnombudsmannen får 750 000 för att genomföra uppdraget.

Presskontakt

Robert Englund
T.f. pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0448965
e-post till Robert Englund