Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Barns och ungas utsatthet för rasism ska kartläggas

Publicerad

Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Regeringen ger nu Barnombudsmannen i uppdrag att ta fram och sammanställa kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism. Barnombudsmannen ska inhämta erfarenheter från barn och unga själva och från aktörer inom civilsamhället.

Arbetet inom ramen för regeringens plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott har bidragit till ökad kunskap om hur rasismen i Sverige tar sig uttryck. Dock finns det fortfarande ett stort behov av att få mer kunskap om livsvillkor för olika grupper av människor, däribland barn och unga, som riskerar att utsättas för rasism.

Syftet med uppdraget till Barnombudsmannen är att få en samlad bild av hur rasismen mot barn och unga tar sig uttryck och i vilka sammanhang det sker. Vidare ska man också titta på hur barns och ungas livsvillkor påverkas av rasism samt hur barns och ungas utsatthet för rasism kan motverkas och förhindras.

Barnombudsmannen får totalt 1,2 miljoner för att genomföra uppdraget. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2021.
 

Presskontakt

Josefin Sasse
Tf pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0779469
e-post till Josefin Sasse

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.