Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Beslut om höjd passavgift

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en ändring i passförordningen som innebär att avgiften för ansökan om pass höjs med 50 kronor.

Polismyndighetens passverksamhet finansieras av den avgift man som medborgare betalar när man ansöker om pass. Fram till 2012 låg avgiften på 400 kronor men med nya och billigare passböcker kunde avgiften sänkas till 350 kronor. Polisens kostnader för att hantera pass har därefter ökat successivt och passverksamheten har de senaste åren gått med underskott.

Polismyndigheten har därför föreslagit att avgiften ska höjas med 50 kronor, till 400 kronor. Regeringen går förslaget till mötes genom att besluta om en ändring i passförordningen.

Höjningen innebär att konstaderna för verksamheten kommer att täckas och att myndigheten inte behöver försämra servicen för allmänheten.

Coronapandemin har visserligen gjort att färre personer än vanligt söker pass men Polismyndigheten har byggt sina beräkningar på normala år.

Höjningen gäller från och med den 1 januari 2021.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg