Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förstärkt skydd mot diskriminering i kontakt med rättsvårdande myndigheter

Publicerad

En effektiv och heltäckande diskrimineringslag med tydliga sanktioner för de som inte följer lagen är en viktig förutsättning i ett samhälle där människor behandlas jämlikt. Därför beslutar regeringen nu om tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om diskrimineringsfrågor för att se hur skyddet i den lagen kan stärkas. Även behov av ytterligare åtgärder för skydd av arbetstagare som diskrimineras av personer som inte är anställda på arbetsplatsen ska ses över.

- Vi måste ta upplevelser av att behandlas annorlunda, till exempel i kontakt med myndigheter, på allvar. Ett heltäckande skydd mot diskriminering är en del av att säkerställa likabehandling, säger Åsa Lindhagen, jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Skyddet mot diskriminering i offentlig verksamhet i Sverige ser i dag olika ut. Enskilda personer har ett svagare skydd enligt diskrimineringslagen i kontakter med vissa myndigheter jämfört med andra. Exempelvis i kontakt med vissa myndigheter, däribland rättsvårdande myndigheter, är skyddet i diskrimineringslagen för den enskilda svagare än i kontakt med till exempel socialtjänst och hälso- och sjukvård. Därför får pågående utredning tilläggsuppdraget att föreslå hur nuvarande skyddet mot diskriminering i offentlig verksamhet kan ändras för att det ska bli så heltäckande som möjligt.

Utredningen får också i uppdrag att bedöma om det finns behov av ytterligare åtgärder till skydd för arbetstagare som diskrimineras, trakasseras och hotas av personer som inte är anställda på arbetsplatsen. Det kan till exempel vara kunder, patienter, klienter, passagerare eller elever.   

- Alla har rätt till en trygg och säker arbetsplats. Under #metoo-uppropen kunde vi ta del av vittnesmål där anställda berättade om hur de i sin vardag tvingas utstå trakasserier från kunder och gäster. Regeringen går nu vidare och utreder om ytterligare åtgärder bör vidtas för att stärka skyddet för arbetstagare som utsätts för bland annat trakasserier. Det är en viktig del i att öka tryggheten för de anställda, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Ett tredje uppdrag i tilläggsdirektivet är att ta ställning till om det behövs åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering i de fall det inte finns en identifierbar person som utsatts för diskriminering.

Utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiv om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (dir. 2018:99). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 september 2019.

Genom tilläggsdirektiv (dir. 2019:63) förlängdes utredningstiden så att uppdraget skulle redovisas senast den 1 oktober 2020.

I och med det nu beslutade tilläggsdirektivet förlängs utredningstiden ytterligare. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2021. Ett delbetänkande som avser delarna i de ursprungliga direktiven ska dock lämnas senast den 15 december 2020.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström