Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fortsatt stöd till entreprenörskap inom skolväsendet och högre utbildning

Publicerad

Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt är beroende av att fler vågar starta och utveckla företag. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att 18 miljoner kronor avsätts under 2021, för att fortsatt stödja entreprenörskap inom skolväsendet och högre utbildning. För åren 2022, 2023 och 2024 beräknas 18 miljoner tillföras ändamålet årligen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Attityder och förmågor grundläggs tidigt i livet och satsningar som uppmuntrar ungas entreprenörskap kan stärka deras möjligheter till sysselsättning och deras förut­sättningar att komma in på arbetsmarknaden. Dessutom är tillväxtviljan generellt stark bland unga företagare.

Därför vill vi stödja entreprenörskap inom skolväsendet och högre utbildning och avsätta 18 miljoner kronor under 2021, som ska fördelas via Skolverket och Tillväxtverket till organisationer som arbetar med entreprenörskap inom skolväsendet och i högre utbildning. Det kan handla om insatser som t.ex. möjliggör för unga att praktiskt pröva på företagande inom sin utbildning eller få rådgivning inför företagsstart. För åren 2022, 2023 och 2024 beräknas 18 miljoner tillföras ändamålet årligen.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.