Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Fortsatt utveckling av Esrange

Publicerad

Forskning och innovation är viktigt för svensk konkurrenskraft. Nu investerar regeringen för en fortsatt utveckling av infrastrukturen vid Esrange. Det gör Sverige unikt som europeisk rymdnation.

Den nationella rymdstrategi som presenterades av regeringen 2018 framhåller att Esrange är en strategisk resurs för nationell och internationell forskning och utveckling och annan rymdrelaterad verksamhet. Nu fortsätter satsningen i infrastrukturen för att utveckla en förmåga att sända upp små satelliter till omloppsbana i rymden.

– En möjlighet att skicka upp små satelliter i omloppsbana skulle göra att Sverige kommer att vara i den absoluta framkanten av utvecklingen på rymdområdet. Satsningen ger positiva effekter för forskning, innovationsförmåga, näringsliv, regionen och Sverige. Satellituppsändningar utgör ett viktigt bidrag till forskning och ökad kunskap. Det är centralt för flera områden, inte minst när det gäller viktiga insatser för klimat och miljö, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

– Utvecklingen av en svensk förmåga att sända upp satelliter i omloppsbana runt jorden kommer skapa en ökad internationell attraktionskraft för svensk högteknologisk verksamhet och bättre förutsättningar för svensk industri och teknikutveckling. För regionen kommer investeringen ge både direkta och indirekta utvecklingsmöjligheter för näringslivet inklusive nya arbetstillfällen, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Det kommer också behövas en reglering som kan hantera verksamhet med uppsändning av satelliter till omloppsbana. Nyligen tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdrag att se över hur rymdlagen kan moderniseras.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet

Detta är Esrange

Esrange, European Space and Sounding Rocket Range, ligger 45 kilometer öster om Kiruna och är Sveriges enda rymdraketbas. Rymdbasen upprättades 1964. Esrange är den enda platsen i Europa som både har ett mycket stort obefolkat landområde, som är perfekt för flygtester, samtidigt som det finns goda kommunikationer och samhällsservice i närheten. Svenska rymdaktiebolaget (SSC) svarar för driften av Esrange och tillhandahåller rymdtjänster på den globala rymdmarknaden. Bolaget bildades 1972 och är helägt av svenska staten.