Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Inrikesminister Damberg och Finlands inrikesminister Ohisalo diskuterar möjligheterna att fördjupa samarbetet inom civil beredskap

Publicerad

Inrikesminister Mikael Damberg träffar i dag Finlands inrikes­minister Maria Ohisalo över video. Avsikten är att disku­tera Sveriges och Finlands sam­arbete inom civil beredskap.

Syftet med mötet är att utveckla samarbetet inom civil beredskap mellan länderna och identi­fiera områden där man allt effekti­vare kan arbeta till­sammans.

– Sverige och Finland ser nu över möjlig­heterna att fördjupa samarbetet inom beredskaps­området. Vikten av ett fördjupat sam­arbete med Finland är något som rege­ringen pekar på i den total­försvars­proposition som presenterades i onsdags och det känns tillfreds­ställande att redan nu kunna disku­tera hur vi kan gå vidare, säger Mikael Damberg.

Vid mötet diskuterar inrikes­ministrarna dessutom aktuella frågor kring det nordiska sam­arbetet och den natio­nella civila bered­skapen samt arbetet med kom­mande överens­kommelse om polis­samarbete mellan Sverige och Finland.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg