Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Internetplattformars ansvar diskuteras när digitaliseringsministrar möts

Publicerad

På torsdag den 15 oktober deltar Anders Ygeman vid det informella ministermötet med EU:s digitaliseringsministrar. Tyskland som nu är ordförande i Europeiska unionens råd står för värdskapet. Under mötet ska bland annat det kommande lagstiftningspaketet Digital Services Act Package, DSA, diskuteras. Avslutningsvis undertecknas också en deklaration om en europeisk molntjänstfederation, European Cloud Federation.

Vid mötet, som sker digitalt, kommer en principiell diskussion hållas om det kommande lagstiftningspaketet om digitala tjänster (DSA). Lagstiftningspaketet ska bland annat stärka ansvaret för internetplattformar och andra leverantörer av informationssamhällets tjänster, skydda grundläggande rättigheter och göra det enklare för företag att expandera på den digitala inre marknaden.

Anders Ygeman har nyligen skickat ett brev till Europeiska kommissionen som klargör Sveriges ståndpunkter rörande det kommande lagstiftningspaketet, som väntas presenteras i sin helhet i december.

- Jag vill ha lagstiftning på EU-nivå med skarpa krav på sociala medieföretag att snabbt ta bort olagligt innehåll från plattformarna, säger Ygeman i en kommentar.

Under mötet kommer också en deklaration om en europeisk molntjänstfederation att undertecknas. Deklarationen innebär att medlemsstaterna bland annat ska samarbeta kring gemensamma tekniska och rättsliga regler för molntjänster, sammankoppling av nationella molntjänster och molntjänstinfrastruktur och skapandet av gemensamma marknadsplatser för molntjänster.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.