Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Isabella Lövin och Ibrahim Baylan inleder seminarium om cirkulär ekonomi

Publicerad

Sverige ska ställa om till en cirkulär ekonomi. Idag presenterar miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan den nationella strategin för cirkulär ekonomi vid ett digitalt seminarium med berörda aktörer.

Regeringen beslutade i somras om en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Syftet är en långsiktig omställning av samhället för att minska samhällets resursanvändning och den miljö- och klimatpåverkan som följer av denna. Det är också en möjlighet för svenska företag att stärka sin konkurrenskraft.

– Vårt samhälle kan inte förbruka mer än vad som är hållbart inom de planetära gränserna och då är en cirkulär ekonomi avgörande. Det vi använder ska kunna återbrukas eller återvinnas. Här finns stora möjligheter att kombinera en förbättrad miljö med nya affärsmodeller, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Omställningen till en cirkulär ekonomi är nödvändig för att vi ska kunna nå miljö- och klimatmålen och målen i Agenda 2030. Den är även nödvändig för svenskt näringslivs förutsättningar att framtidssäkra sig och fortsatt kunna hävda sig i hård internationell konkurrens som litet exportberoende land. Strategin för cirkulär ekonomi pekar ut fyra fokusområden där omställningen kräver åtgärder, det vill säga hållbar produktion och produktdesign, hållbar konsumtion, giftfria kretslopp, samt drivkrafter för aktörerna genom cirkulära affärsmodeller och innovation. Strategin stakar ut riktningen och ambitionen för arbetet. Till strategin kommer handlingsplaner att beslutas med konkreta åtgärder.

– Sverige har goda förutsättningar att ta sig an denna omställning. Genom teknikutveckling och innovation för cirkulära lösningar kan viktiga steg tas för stärkt konkurrenskraft, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Vid dagens seminarium presenterar miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan strategins övergripande syfte och vision, samt näringslivets roll och möjligheter. Statssekreterare Gunvor G Ericson tar upp strategins fokusområden och det fortsatta arbetet med en handlingsplan i dialog med inbjudna aktörer från näringsliv, branschorganisationer och myndigheter.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00