Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kartläggning av konsekvenser för daglig verksamhet inom LSS till följd av covid-19

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga och analysera hur pandemin påverkat möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till daglig verksamhet, och andra kommunala insatser, enligt lagen om stöd och service (LSS). Det beslutade regeringen under onsdagen den 14 oktober.

Under pågående pandemi har kommunerna haft begränsade möjligheter att erbjuda personer som är beviljade LSS-insatser att delta i ordinarie verksamhet. Mot bakgrund av denna situation ges Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera konsekvenser för personer som har beviljats insatsen daglig verksamhet.

– Daglig verksamhet ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för  personer med funktionsnedsättning. Det är angeläget att se över hur coronapandemin påverkat deras möjligheter att leva som andra, säger socialminister Lena Hallengren.

I den mån Socialstyrelsen har fått indikationer på att andra kommunala insatser i LSS kan ha påverkats i större utsträckning ska även dessa inkluderas i kartläggningen. Det ska framgå i vilken omfattning och i vilken form kommuner har erbjudit alternativa insatser under pandemin. Kartläggningen ska ske i dialog med Myndigheten för delaktighet, berörda funktionshindersorganisationer samt Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2021. Myndigheten får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2020.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter