Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans deltar i ministermöte om det europeiska forskningsområdet

Publicerad

I dag, tisdag 20 oktober, medverkar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett möte om det framtida europeiska forskningsområdet (ERA). Mötet sker digitalt för Matilda Ernkrans del, och på dagordningen står samtal om forskningsområdet, forskningens frihet och antagande av Bonn-deklarationen.

– Forskningens frihet är viktig för Sverige. Jag är även glad att Sverige, tillsammans med Frankrike och Tjeckien i den inkommande ordförandeskapstrion, blivit särskilt ombedda att tala om hur meddelandet om ERA passar med den nationella kontexten, säger Matilda Ernkrans.

På dagordningen för konferensen, som organiseras av Tyskland som en del i deras prioritering av ERA under sitt ordförandeskap, står en debatt om det nya ERA, forskningens frihet som grund för internationellt samarbete och antagande av Bonn-deklarationen för just forskningens frihet. EU-kommissionen publicerade nyligen ett meddelande om det framtida ERA, och det pågår förhandlingar om rådslutsatser om forskningsområdet.

ERA är en inre marknad för kunskap och forskning och ska bidra till att stärka Europas konkurrenskraft och att Europa ska bli ett ledande kunskapsbaserat samhälle.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet