Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nordiska ministrar vill minska utsläpp av luftföroreningar från kryssningsfartyg i hamn

Publicerad

De nordiska miljö- och klimatministrarna har idag antagit en deklaration om ökad användning av landström i nordiska hamnar. Det är ett viktigt initiativ i omställningen till en hållbar kryssningsturism och ett steg på vägen mot förbättrad luftkvalitet.

Norden är nu världens tredje största kryssningsdestination. Samtidigt som det är positivt att så många resenärer vill besöka nordiska städer och vatten så påverkar kryssningsfartygen miljön, både till havs och när de ligger vid kaj.

– Norden är en fantastisk plats med vacker natur och starka kulturupplevelser. Vi behöver stärka arbetet så att de som besöker oss kan göra det på ett ekologiskt hållbart sätt, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Kryssningsfartyg ligger ofta i hamnar i stadsnära lägen som redan är hårt belastade när det gäller luftkvaliteten. Alternativet till landström är att fartygen producerar den el som behövs ombord genom att köra egna dieselgeneratorer. Detta orsakar utsläpp av luftföroreningar som påverkar luftkvaliteten negativt och som kan leda till hälsoeffekter som luftvägssjukdomar, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar. En ökad användning av landström är därför viktigt för att minska utsläppen av de luftföroreningar som orsakar mänskligt lidande och kostar samhället mycket pengar.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Nordiska samarbetet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget och den 1 januari 2020 tog Danmark över ordförandeskapsklubban. Nordiska rådet är det parlamentariska samarbetet. Island har ordförandeskapet 2020.