Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Överenskommelse nådd om utformningen av EU:s framtida jordbrukspolitik

Publicerad

EU:s ministrar i jordbruks- och fiskerådet nådde natten till onsdagen en överenskommelse om reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. Med de förändringar som Sverige fått igenom i förhandlingarna innebär överenskommelsen en ökad miljö- och klimatambition och en förenkling för jordbrukarna.

– Det som Sverige har drivit på för genom förhandlingarna är att CAP ska ha en ökad miljö- och klimatambition jämfört med idag, att reformen ska värna konkurrenskraften för EU:s och Sveriges jordbrukare och att CAP ska bli enklare och effektivare. Jag anser att vi har nått framsteg i dessa frågor, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Den överenskommelse som är nådd innebär en ökad miljö- och klimatambition jämfört med idag. Den viktigaste skillnaden är att en del av direktstöden öronmärks för miljöåtgärder. Det är en viktig förändring för att öka ambitionen då fler medlemsländer kommer att behöva göra mer för miljön och klimatet. Nivån på öronmärkningen har landat på 20 procent av inkomststöden, vilket är en bra utgångspunkt inför de fortsatta diskussionerna med Europaparlamentet i denna fråga.

En annan viktig del i överenskommelsen är grundvillkoren för miljö och klimat som jordbrukarna måste följa för att kunna ta del av stöden och ersättningarna. Med de förändringar som nu görs, bland annat att de tidigare tvärvillkoren för djurmärkning och djurregistrering har tagits bort och att man fortsatt kan rikta kravet på att avsätta arealer till miljönytta till områden där de leder till en ökad miljönytta, innebär överenskommelsen samlat en förenkling för jordbrukarna. Samtidigt får medlemsstaterna nya möjligheter att utforma villkoren utifrån regionala förhållanden vilket ger förutsättning för en ökad positiv effekt för miljön.

– Överenskommelsen innebär ett ökat inflytande för Sverige att utforma politiken utifrån vår specifika situation. Varje land ska arbeta fram sin egen nationella plan, vilket innebär att åtgärder och insatser kan riktas till områden där de kan göra störst skillnad eller ge bäst effekt, säger Jennie Nilsson.

Sverige har också jobbat hårt för att säkerställa en fortsatt marknadsorienterad jordbrukspolitik. Flera medlemsstater har drivit på för ökade möjligheter till produktionskopplade stöd, vilket skulle innebära ett stort avsteg från den marknadsorientering som jordbrukspolitiken har genomgått genom tidigare reformer. Rådet har enats om en till delar oförändrad nivå jämfört med i dag, vilket är en kompromiss som Sverige kan acceptera givet det tryck som varit för en ökning av de produktionskopplade stöden.

Efter att jordbruks- och fiskerådet i natt nådde denna överenskommelse om framtida CAP kan rådets ordförandeskap inleda förhandlingar, så kallade trepartssamtal, med Europaparlamentet och kommissionen.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0862307
e-post till Simon Sätherberg

Mer om mötet i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske 19-20 oktober