Regeringen vill öka kompetensen om samisk kultur inom hälso- och sjukvården

Publicerad

Regeringen beviljar Region Västerbotten 1 miljon kronor under 2020 för att, genom Kunskapsnätverket för samisk hälsa, öka kompetensen om samisk kultur i hälso- och sjukvården samt utveckla arbetssätt för att tillgodose samiska patienters behov.

– Vi ska ha en jämlik hälso- och sjukvård i Sverige, och vi ser ett särskilt behov av fokus på samers hälsa. Det här beslutet är en viktig del i det arbetet, säger socialminister Lena Hallengren.

På uppdrag av regeringen genomförde Sametinget under 2015 en kartläggning av den samiska befolkningens psykosociala hälsa. Kartläggningen visade att den samiska befolkningen har sämre hälsa än motsvarande grupper i samhället.

– Regeringen vill att det arbete som påbörjats med att öka kompetensen om samisk kultur i hälso- och sjukvården ska fortsätta, det bidrar också till att stärka det samiska folkets självbestämmande, säger kulturminister Amanda Lind.

Regeringen beviljade under 2017 Västerbottens läns landsting 3 miljoner kronor för att tillsammans med Region Norrbotten, Region Jämtland/Härjedalen, Sametinget och de samiska organisationerna starta ett kunskapsnätverk för samers hälsa. Kunskapsnätverket ska bland annat bidra till att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård som tar hänsyn till samers språk och kultur. Inom ramen för kunskapsnätverket har också en samlad strategi för ökad kunskap om samers hälsa tagits fram.

Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00