Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Resolution 1325 fyller 20 år och Sverige ökar sitt stöd för FN:s fredsbyggande och kvinnors deltagande

Publicerad

Den 31 oktober fyller FN:s resolution om kvinnor, fred och säkerhet 20 år. I samband med det och inom ramen för den globala coronaresponsen, bidrar Sverige med ytterligare 75 miljoner kronor för insatser för hållbar fred där kvinnors meningsfulla deltagande utgör en central del.

– Covid-19 är inte enbart en akut hälsokris med oöverskådliga socioekonomiska och humanitära konsekvenser. Pandemin riskerar också att på sikt förvärra befintliga och skapa nya konflikter. För regeringen är det därför viktigt att stärka stödet för fredsbyggandeinsatser inom ramen för den övergripande coronaresponsen i utvecklingsländer. Detta är centralt också för att underbygga de humanitära insatserna, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sverige är sedan tidigare en av de största givarna till FN:s fredsbyggandefond, där kvinnors aktiva deltagande utgör en integrerad del av de insatser fonden finansierar. Fonden har som målsättning att 30 procent av stödet ska vara riktade jämställdhetsinsatser, vilket de senaste åren uppfyllts med råge.  

Den 31 oktober är det 20 år sedan FN antog resolution 1325. Resolutionen slår fast vikten av kvinnors meningsfulla deltagande i fredsprocesser för att skapa hållbar fred. Sverige arbetar vidare på de landvinningar som gjordes under det svenska medlemskapet i FN:s säkerhetsråd 2017-18. Jubileet måste bli ett tillfälle att stärka genomförandet av agendan snarare än att ta ett steg tillbaka i pandemins spår.

– Mycket återstår att göra för att nå konkreta resultat för människor på marken. I samband med jubileet stärker vi därför vårt bidrag till FN:s fredsbyggande arbete med ytterligare 75 miljoner kronor, säger Peter Eriksson.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.