Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolenhetsregistret blir tillgängligt igen i november

Publicerad

Sedan den 1 september saknas tillgång till aktuell information om vilka skolor som finns i Sverige eftersom Skolverket då stängde ned sitt skolenhetsregister till följd av ett ändrat rättsläge gällande sekretess i statistikverksamhet. För att uppdaterade uppgifter återigen ska kunna göras tillgängliga via Skolverkets webbplats har regeringen i dag fattat beslut om en ny förordning som gör det möjligt att fortsätta samla in uppgifter och behandla dem i skolenhetsregistret.

Den 14 september skickade Utbildningsdepartementet en promemoria med förslag om en ny förordning om skolenhetsregister på remiss. För att ha förordningen på plats så fort möjligt var remisstiden ovanligt kort. Remissopinionen var genomgående positiv och efter några mindre justeringar har regeringen nu beslutat om förordningen som kommer att träda i kraft den 6 november 2020.

– Det är av största vikt att information om vilka skolor som finns i landet är offentlig. Tack vare en snabb process kan jag nu meddela att skolenhetsregistret kommer att bli tillgängligt igen i november. Det innebär att uppdaterade uppgifter om vilka skolor som finns, var de ligger, kontaktuppgifter med mera kommer att kunna nås via Skolverkets webbplats, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Arbete pågår inom Regeringskansliet för att även lösa övriga problem som det ändrade rättsläget har skapat.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg