Pressmeddelande från Socialdepartementet

Smittbärarpenning till personer som bor med bekräftat smittade i covid-19

Publicerad

För att minska smittspridningen av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att friska vuxna personer som bor i samma hushåll som en person med bekräftad covid-19 ska få förhållningsregler om att hålla sig i hemmet. Detta innebär en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. De som på grund av detta går miste om inkomst har rätt att ansöka om så kallad smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Enligt smittskyddslagen kan en behandlande läkare besluta om individuellt utformade förhållningsregler i syfte att hindra smittspridning för den som bär på eller misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom. Förhållningsreglerna kan bland annat innebära att en person måste avstå arbete eller skolgång.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att friska vuxna personer som bor i samma hushåll som en person med bekräftad covid-19 ska få förhållningsregler om att hålla sig i hemmet. Det är behandlande läkare som beslutar om dessa förhållningsregler.

Enligt lagen om ersättning till smittbärare har den som för eller kan antas föra smitta utan att vara sjuk i en smittsam sjukdom rätt till smittbärarpenning, bland annat om personen måste avstå från förvärvsarbete. Smittbärarpenningen utgör knappt 80% av lönen, men högst 804 kronor per dag. För arbetssökande gäller 80 procent av sjukpenninggrundande inkomst, men högst 543 kronor per dag. Ansökan om ersättning görs hos Försäkringskassan.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter