Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar

Publicerad

Regeringen föreslår att en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska införas. Förslagen i lagrådsremissen syftar till att stärka skyddet för den enskilde och innebär bland annat att endast läkare eller tandläkare med relevant specialistkompetens ska få utföra skönhetsoperationer.

– Med den nya lagen stärker vi skyddet för individens liv och hälsa. Den som kontaktar en skönhetsklinik ska kunna vara trygg med att personalen har rätt kompetens och att det finns samma krav på patientsäkerhet som inom hälso- och sjukvården. I dag finns inga sådana krav, och det är inte rimligt sett till de risker som föreligger och hur pass komplicerade vissa ingrepp är, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen föreslår att patientsäkerhetslagen, patientskadelagen och patientdatalagen ska gälla för verksamheter där estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar utförs. Vidare föreslås att verksamheterna ska vara skyldiga att ha patientförsäkring. Den nya lagen innehåller även bestämmelser om att endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens ska få utföra estetiska kirurgiska ingrepp samt att endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor ska få utföra estetiska injektionsbehandlingar såsom exempelvis botox och fillers.

Regeringen föreslår även krav på betänketid och samtycke samt krav på information till den enskilde. Det föreslås också en åldersgräns på 18 år för att få genomgå behandlingar och ingrepp som omfattas av lagen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska vara ansvarig tillsynsmyndighet och det ska gå att anmäla till IVO om en skada uppstår.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot