Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige bidrar allt mer till klimatåtgärder i utvecklingsländer

Publicerad

Sverige har åtagit sig att stödja utvecklingsländernas arbete med utsläppsminskning, klimatanpassning, kapacitetsuppbyggnad och tekniköverföring. Sedan 2014 har regeringen mer än tredubblats sitt klimatstöd till utvecklingsländer. 2019 var klimatfinansieringen 20 procent större än 2018.

Totalt uppgick svensk klimatfinansiering 2019 till 7,5 miljarder kronor, vilket är 3,5 gånger mer än 2014 och 20 procent mer än 2018. Av dessa 7,5 miljarder kronor gick 2,3 miljarder kronor till klimatanpassningsåtgärder, 1,1 miljard kronor till åtgärder för utsläppsminskningar och 4,4 miljarder kronor till cross-cutting finansiering (dvs. både utsläppsminskning och anpassning).

– Klimatledarskap handlar om att leda både nationellt och internationellt. Genom vårt klimatarbete har vi visat att Sverige kan gå före med kraftigt minskade utsläpp samtidigt som vi hjälper fattigare länder anpassa sina samhällen till ett varmare klimat och utvecklas klimatsmart, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Klimatfinansieringen sker genom bland annat multilaterala fonder. Sverige är en av de största givarna per capita till den finansiella mekanismen inom ramen för FN:s klimatkonvention - Green Climate Fund (GCF) och Global Environment Facility (GEF). Sverige tillhandahåller också betydande finansiering genom andra multilaterala klimatfonder som Adaptation Fund och Least Developed Countries Fund. Resten av klimatfinansieringen sker genom regionala och bilaterala samarbeten samt övriga fonder. Sveriges bistånd är klimatsäkrat.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren

Bakgrund

Varje år rapporterar Sverige till EU sitt stöd till utvecklingsländer som kan kopplas till utsläppsminskning, klimatanpassning, kapacitetsuppbyggnad och tekniköverföring. Denna rapportering sker i enlighet med artikel 16 i EU:s förordning om en övervakningsmekanism (Monitoring Mechanism Regulation). Syftet med rapporteringen är att samla medlemsstaternas uppgifter så att EU kan rapportera dessa uppgifter till FN:s klimatkonvention (UNFCCC). 38 procent av Sveriges klimatfinansiering sker genom multilaterala fonder, och resten genom regionala och bilaterala samarbeten.