Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Tillfällig lösning av statistiksekretessproblemet föreslås

Publicerad

Uppgifter om skolor är helt centrala för att skolsystemet ska fungera. I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen för att tillfälligt lösa problemen med sekretessen kring svensk skolstatistik.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Nu föreslår vi en tillfällig lagändring för att snabbt åtgärda det akuta problem som uppstått kring statistiksekretessen. Det är helt nödvändigt för att vi ska kunna styra svensk skola och se till att resurserna går till rätt skolor. Om de svenska kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt och skolsystemet fungera behöver samhället ha tillgång till grundläggande information om den svenska skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Statistiska centralbyrån (SCB) bedömer numera att uppgifter om enskilda huvudmäns verksamhet omfattas av statistiksekretess. Kammarrätten i Göteborg har i ett antal domar gjort samma bedömning. Detta har medfört att det nu saknas full tillgång till information på skolenhetsnivå. Det innebär i sin tur bland annat att elever och vårdnadshavare inte kommer att ha uppdaterad information inför skolval och att beslutsfattare inte kommer att ha tillgång till uppdaterat underlag för att kunna genomföra reformer och fördela resurser till skolan.

I den promemoria som remitteras i dag föreslås nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen. Syftet är att säkerställa att myndigheter, kommuner och allmänheten på kort sikt får tillgång till nödvändig information om skolenheter på samma sätt som före praxisändringen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och upphävas den 1 juli 2023, då en långsiktig lösning beräknas vara på plats.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg