Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth deltar på högnivåmöte om trafiksäkerhet

Publicerad

Idag, den 28 oktober, deltar infrastrukturminister Tomas Eneroth som en av huvudtalarna på ett högnivåmöte om trafiksäkerhet arrangerat FIA, Fédération Internationale de l'Automobile. Mötet leds av Jean Todt, FN:s sändebud för trafiksäkerhet. Mötet samlar beslutsfattare, politiker och organisationer från hela världen för att följa upp den globala trafiksäkerhetskonferensen i Stockholm tidigare i år i syfte att diskutera hur trafiksäkerheten kan öka globalt.

- I februari samlades världens ledare i Stockholm för att stärka arbetet för ökad trafiksäkerhet i hela världen och knyta trafiksäkerhet till de globala hållbarhetsmålen. Resultatet blev Stockholmsdeklarationen, som fick brett internationellt stöd och som utgjorde en viktig del i FN:s resolution för att förbättra den globala trafiksäkerheten och antogs av generalförsamlingen i augusti 2020. Sverige är världsledande på trafiksäkerhet och jag kommer vid dagens möte trycka på vikten av att fortsätta arbetet tillsammans, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Sverige är världsledande inom trafiksäkerhet, mycket tack vare arbetet med nollvisionen - det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Trafiksäkerhet är en högt prioriterad fråga för regeringen och Sverige driver även frågan internationellt.

I februari 2020 stod Sverige värd för den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet i Stockholm, som samlade 1 700 delegater från ett 140-tal länder Konferensen utmynnade i Stockholmsdeklarationen som skapar en tydlig koppling mellan trafiksäkerhet och FN:s övriga hållbarhetsmål och fick stort stöd av konferensens deltagare. Den innebär bland annat att FN:s medlemsländer uppmanas att minska dödsfallen i trafiken med minst 50 procent till 2030. Deklarationen stöddes formellt i FN:s resolution för att förbättra den globala trafiksäkerheten som antogs av generalförsamlingen i augusti 2020.

Nu träffas representanter från hela världen återigen på ett högnivåmöte om trafiksäkerhet, denna gång arrangerat av Internationella Bilsportsförbundet FIA. Mötet kommer framförallt kretsa kring hur arbetet med att öka trafiksäkerheten globalt ska fortsätta, där implementeringen av Stockholmsdeklarationen är en viktig del. 

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm

FIA High Level Panel for Road Safety Members Meeting

Den 28 oktober hålls det tionde högnivåsmöte för trafiksäkerhet anordnat av FIA. FIA är en global organisation som främjar motorsport och arbetar aktivt för en säker, hållbar och tillgänglig mobilitet för alla trafikanter över hela världen. Jean Todt som är ordförande för FIA är även FN:s särskilda sändebud för trafiksäkerhet.