Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Universitets- och högskolerådet ska redovisa åtgärder för att anordna högskoleprovet 2021

Publicerad

Högskoleprovet planeras nu att genomföras på ett smittskyddssäkert sätt under hösten. Nu får Universitets- och högskolerådet i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas för att högskoleprovet ska kunna anordnas vid minst tre tillfällen under 2021 med anledning av de nya förutsättningar som ett genomförande av höstens prov innebär.

Universitets- och högskolerådet (UHR) fick den 13 augusti i uppdrag att ta fram fler högskoleprov så att minst tre högskoleprov per kalenderår finns tillgängliga under 2021–2023. UHR har framfört att möjligheten att genomföra två provtillfällen våren 2021 påverkas av beslutet att genomföra ett prov hösten 2020.

– I grunden är det positivt att ett prov kan hållas redan i höst. Nu behöver vi arbeta för att säkra provet även under nästa år. Därför ger vi myndigheten det här uppdraget, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Syftet med att ta fram fler prov är att om det behövs av smittskyddsskäl kunna låta de som anmält sig skriva provet vid olika tillfällen och därigenom minska antalet deltagare per provtillfälle.

Av UHR:s redovisning ska det särskilt framgå vilka av åtgärderna som behöver vidtas av regeringen respektive UHR. Det ska också framgå om organisationen för provkonstruktion behöver stärkas för att minst tre högskoleprov ska finnas tillgängliga under 2021. Uppdraget ska utföras i samråd med den nationella samordnaren och redovisas senast den 16 november 2020.

Tidigare har regeringen beslutat om en rad åtgärder för att högskoleprovet ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt. UHR har fått i uppdrag att ta fram fler prov och getts möjlighet att begränsa provdeltagarna enbart till de utan giltigt provresultat. UHR får också, om det behövs av smittskyddsskäl, för ett visst provtillfälle besluta om ytterligare begränsningar av antalet deltagare i högskoleprovet. Dessutom har giltighetstiden för provresultat förlängts.

För frågor som rör högskoleprovets genomförande kontakta Universitets- och högskolerådet via www.uhr.se eller den nationella provsamordnaren Peter Honeth, 070-511 41 88.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.