Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Uppdrag till Boverket för utveckling av idrottsanläggningar

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Boverket i uppdrag att ta fram ett underlag om hur kunskap om anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid kan utvecklas.

En av utmaningarna för idrottsrörelsen idag är den bristande tillgången till anläggningar. Det gör det svårare att möta intresset för idrott och begränsar möjligheten för idrottsrörelsen att kunna nå fler barn och unga. Därför är det viktigt att olika aktörer hjälps åt för att säkerställa tillgången på ändamålsenliga idrottsanläggningar. 

− Bristen på idrottsanläggningar är ett hinder för såväl barns som vuxnas idrottande. Idrotten ska vara en del av lokalsamhället och idrottsanläggningar är en viktig del av en levande stad och en levande landsbygd där alla har rätt till idrott och motion, säger idrottsminister Amanda Lind.

Våren 2019 kallade idrottsministern till ett möte med Riksidrottsförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner för att diskutera vad som kan göras för att få fler men också nytänkande idrotts- och motionsanläggningar. 

− Nu tas nästa steg genom att Boverket får i uppdrag att ta fram ett underlag om hur kunskap om anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid kan utvecklas, samlas och förmedlas, säger Amanda Lind.

Uppdraget ska redovisas den 1 mars nästa år och genomföras i samråd med Folkhälsomyndigheten, Utredningen om främjande av ökad fysisk aktivitet, Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Kommuner och Regioner och andra relevanta aktörer.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.