Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att följa upp förbudet mot köp av sex

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att ge Brottsförebyggande rådet, Brå i uppdrag att följa upp och analysera tillämpningen av förbudet mot köp av sexuella tjänster och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Brå ska belysa rättsväsendets hantering av sexköpsbrott från anmälan till dom, och bland annat beskriva vilka som köper och säljer sex respektive utnyttjar barn genom köp av sexuell handling, beskriva orsakerna till att anmälningar av sexköp läggs ner och kartlägga vilka påföljder som döms ut för sexköp.

– Sverige ska inte vara ett land där sexhandel förekommer. Om vi menar allvar med att skydda kvinnor och barn från systematiskt sexuellt utnyttjande, ofta som en del i den organiserade brottsligheten, så kan ambitionsnivån inte vara lägre än så, säger justitieminister Morgan Johansson. 

– Sexköpslagen är en av våra största jämställdhetsframgångar men vi behöver göra mer tills vi når målet att ingen människas kropp ska kunna köpas och utnyttjas, säger jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen.

Brå ska utifrån ärendena även studera i vilken mån personer döms för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt vid sexköp och vad som utmärker dessa ärenden. I den mån det framgår av de studerade ärendena, ska Brå också studera om ärendena har koppling till människohandel, människoexploatering och koppleriverksamhet eller så kallad sugardejtning.

I uppdraget ingår också att beskriva hur polis och åklagare arbetar med anmälda ärenden om sexköp, samt hur samverkan med socialtjänsten ser ut. Brå ska vid behov lämna förslag på hur rättsväsendets hantering av anmälda sexköpsbrott och samverkan med socialtjänsten kan utvecklas.

Det är nu drygt 20 år sedan den svenska sexköpslagstiftningen infördes och tio år sedan den senaste stora utvärderingen av lagstiftningen. Mot bakgrund av detta och att regeringen vill öka takten i arbetet mot sexhandel har regeringen fattat beslut om att ge Brå detta uppdrag.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00