Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppföljning av vaccinationer mot covid-19

Publicerad

För att förbereda inför eventuell vaccinering mot covid-19 föreslår regeringen att den vårdgivare som ansvarar för vaccineringen ska lämna uppgifter om detta till det nationella vaccinationsregistret.

– Om och när vaccinering mot covid-19 blir aktuellt är det viktigt att vi är förberedda. I och med det här förslaget möjliggör vi en effektiv uppföljning av vaccinationstäckningen i befolkningen samt vaccinernas skyddseffekt och säkerhet, säger socialminister Lena Hallengren.

Tidigare i år gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att återkomma med förslag om hur vaccinering mot covid-19 skulle kunna föras in i det nationella vaccinationsregistret. Syftet är att utöka möjligheterna till att följa upp vaccinationer mot covid-19. Förslagen i lagrådsremissen innebär att den vårdgivare som har ansvarat för en vaccination mot covid-19 ska lämna uppgifter om den utförda vaccineringen till vaccinationsregistret.

Resultaten från uppföljningen kommer också att kunna användas som underlag för att planera för ett fortsatt vaccinationsarbete. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir lagrådsremissen tillgänglig digitalt?

Lagrådsremissen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till Lagrådet.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter