Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström besöker Svenska för omvårdnadspersonal hos Folkuniversitetet

Publicerad

Måndag den 9 november gör utbildningsminister Anna Ekström ett digitalt studiebesök på kursen Svenska för omvårdnadspersonal hos Folkuniversitetet. Kursen ingår i regeringens satsning på arbetsmarknadsnära insatser på distans.

Tid:
Plats: Digitalt. Media är välkomna att delta, kontakta Anja L Sundberg för mer information.

I vårändringsbudgeten för 2020 avsatte regeringen 30 miljoner kronor till studieförbunden för arbetsmarknadsnära insatser på distans. Syftet med satsningen är att snabbt möta behovet av kompetensutveckling som stärker individens möjlighet till arbete.

Folkuniversitetets kurs Svenska för omvårdnadspersonal riktar sig till dem som planerar att söka arbete på äldreboende och som blivit eller riskerar att bli korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa på grund av covid-19-pandemin. Målet är att öka deltagarnas ordförråd och kunskap kring begrepp från äldre- och hälsovården för att kunna diskutera med svensktalande kollegor, patienter och anhöriga.

Under studiebesöket kommer Anna Ekström bland annat att få se hur distanskursen fungerar i praktiken och samtala med deltagarna och Folkuniversitetet.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet