Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström deltar i informellt utbildningsministermöte

Publicerad

I dag, måndag den 30 november, deltar utbildningsminister Anna Ekström vid ett informellt videomöte med EU:s utbildningsministrar. I anslutning till mötet ska Osnabrückdeklarationen om ett fortsatt fördjupat europeiskt samarbete inom yrkesutbildning antas vid en digital ceremoni.

Vid mötet kommer utbildningsministrarna att hålla en riktlinjedebatt om utformandet av det europeiska området för utbildning och nästa strategiska ramverk för europeiskt samarbete inom utbildning. Målet är bland annat att öka rörligheten inom all utbildning i EU och främja allas tillgång till utbildning av god kvalitet.

– Sverige välkomnar det fortsatta arbetet för att etablera ett europeiskt område för utbildning till 2025. Det är en prioriterad fråga för regeringen att medborgarna i EU ska kunna studera, arbeta, resa och utbyta idéer utan att hindras av administrativa eller byråkratiska svårigheter, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Andra informationspunkter på dagordningen rör bland annat programmet Erasmus+ för 2021–2027, rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft samt läget inom utbildningssektorn under covid-19-pandemin.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg