Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Antalet skrivande vid högskoleprovet kan begränsas

Publicerad

Regeringen möjliggör nu för Universitets- och högskolerådet att kunna införa en 19-årsgräns för deltagande i högskoleprovet samt att kunna besluta om ett tak för antalet provskrivare om det behövs av smittskyddsskäl. Åtgärderna ger bättre förutsättningar för att högskoleprovet ska kunna genomföras smittskyddsäkert under våren, men det är ytterst det aktuella smittläget som avgör.

Universitets- och högskolerådet (UHR) redovisade nyligen vilka åtgärder som behöver vidtas för att högskoleprovet ska kunna anordnas vid minst tre tillfällen under 2021, i enlighet med tidigare regeringsuppdrag. För att minska antalet deltagare per provtillfälle planerar UHR för två provtillfällen under våren. Regeringen beslutar därför att provdeltagare endast ska kunna delta vid ett provtillfälle per kalenderhalvår och att UHR ska få besluta vilket av provtillfällena respektive provdeltagare får delta i.

Mot bakgrund av den nuvarande smittspridningen har den nationella provsamordnaren Peter Honeth bedömt att begränsningar av antalet provdeltagare kommer att behövas även i vår. Nu gör regeringen det möjligt för UHR att, om det behövs av smittskyddsskäl, kunna besluta att bara de som fyller 19 år under provåret och äldre får skriva högskoleprovet. Undantag från åldersgränsen görs för personer som börjat gymnasieskolan innan det år de fyller 16 år. Dessutom får de möjlighet att besluta om ett tak för antalet provskrivare.

För frågor som rör högskoleprovets genomförande, kontakta Universitets- och högskolerådet via deras webbplats eller den nationella provsamordnaren Peter Honeth, 070-511 41 88.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet

Genvägar