Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Åsa Lindhagen i möte med EU-kollegor om våld mot kvinnor

Publicerad

(Ny version) 20 november deltar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i ett informellt videomöte med EU:s jämställdhetsministrar. Mötet handlar om hur våld mot kvinnor kan förebyggas och bekämpas.

Mäns våld mot kvinnor har ökat i EU under coronapandemin. Mot den bakgrunden har det tyska ordförandeskapet tagit initiativ till ett möte där EU:s jämställdhetsministrar ska diskutera frågan. Vid mötet ska några länder dela med sig av erfarenheter och goda exempel på arbete mot våld mot kvinnor. Sverige är ett av de utvalda länderna.

- Vid mötet med mina europeiska kollegor kommer jag lyfta behovet av att vi fokuserar mer på män och pojkars ansvar för våldet. Jag kommer berätta om den svenska samtyckeslagen från 2018 som har flyttat fokus från offret till förövaren, säger Åsa Lindhagen.

Rättelse

Statsrådets citat har ändrats så att det nu står "fokus" där det tidigare stod "bevisbördan".

Presskontakt

Frida Färlin
T.f. pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00