Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Bättre möjligheter för polisen att söka efter vapen och andra farliga föremål

Publicerad

Måndagen den 2 november överlämnade utredaren Gunnel Lindberg, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, sin promemoria om bättre möjligheter till husrannsakan till inrikesminister Mikael Damberg. Utredningen är en del av regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminalitet.

Ladda ner:

– Regeringen vill ge polisen bättre möjligheter att söka efter vapen och sprängämnen. Med utredningens förslag stärks polisens möjligheter att genomföra husrannsakningar i kriminella miljöer på ett mer effektivt sätt än idag. Det innebär bättre verktyg att strypa de kriminellas tillgång till vapen och sprängmedel, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Utredarens uppdrag har bestått i att se över polisens utrymme för husrannsakan utanför förundersökningar och att lämna förslag som förbättrar polisens möjligheter att söka efter vapen och andra farliga föremål.

Utredaren konstaterar att det brottsförebyggande arbetet skulle bli mer effektivt om husrannsakan får användas i förebyggande syfte i fler situationer än i dag. Utredaren föreslår därför att polisen ges en ökad möjlighet att i förebyggande syfte göra husrannsakan för att söka efter vapen eller andra farliga föremål. Den nya möjligheten ska gälla i gemensamt tillgängliga utrymmen, till exempel trappuppgångar och tvättstugor, i eller i anslutning till flerbostadshus. Enligt polisen är det ofta i sådana utrymmen som vapen göms.

Utredaren uppmärksammar också att kriminella utnyttjar barn under 15 år som förvarare eller transportörer av vapen eller andra farliga föremål. Bättre möjligheter att söka efter föremål hos barnen kan leda till att intresset för att dra in dem i brottslig verksamhet minskar. Utredaren föreslår bland annat därför att beslag, husrannsakan och kroppsvisitation ska få användas mot ett barn under 15 år i fler fall än i dag, om det finns särskild anledning att anta att barnet utnyttjas av annan i brottslig verksamhet.

Utredningens förslag skickas inom kort ut på remiss. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio