Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Behovet av omställning kan ge fler lärare

Publicerad

Covid-19-pandemin har gjort att behovet av omställning på arbetsmarknaden har ökat, vilket regeringen ser kan användas för att få fler behöriga lärare. Därför bjuder utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i dag in aktörerna inom initiativet Samling för fler lärare till ett extrainkallat möte för att diskutera hur det akuta behovet av omställning på sikt kan ge fler lärare i svensk skola.

Covid-19-pandmin ställer stora krav på omställning på arbetsmarknaden. Bland de som behöver ställa om på grund av pandemin kan framtidens lärare finnas. Om de kan rekryteras till läraryrket kan lärarbristen minska samtidigt som fler kommer i arbete. Därför kommer Samling för fler lärare som är ett initiativ från regeringen i dag diskutera hur omställningsbehovet kan användas för att få fler lärare till svensk skola. Eftersom rekryteringen till yrkeslärarbanan sker från de yrkesverksammas ursprungsbranscher är även Svenskt Näringsliv och LO inbjudna till dagens möte som genomförs digitalt.

För att lyfta fram goda exempel på omställning till läraryrket har flera gäster bjudits in. WorldSkills Sweden ska presentera sitt arbete för att fler ska bli yrkeslärare och en yrkeslärare som tidigare arbetade som plattsättare ska berätta om sin väg till läraryrket. Beredskapslyftet och Trygghetsrådet kommer att presentera ett pilotprojekt där tjänstemän som blivit uppsagda under pandemin ställer om till ämneslärare via kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). En civilingenjör som för ett par år sedan valde att lämna näringslivet och vidareutbilda sig till ämneslärare via KPU berättar också om sin resa.

Dagens möte är ett led i regeringens arbete att se till att få fler att vilja bli och förbli lärare. I budgetpropositionen för 2021 föreslås bland annat en permanent utbyggnad av yrkeslärarutbildningen, en särskild satsning på masterutbildning för yrkeslärare, en utbyggnad av den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU), särskilda valideringsmedel till KPU och en förlängd satsning på KPU för forskarutbildade. Satsningar som är viktiga för att fler ska kunna ställa om till att bli lärare. Dessutom avsätts medel för att bidra till WorldSkills Swedens arbete med att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktivitet.

Läs mer om regeringens satsningar för fler lärare.

Fakta

Samling för fler lärare inleddes av regeringen i december 2019. Syftet med initiativet är att diskutera hur fler lärare kan utbildas, hur lärarbristen kan hanteras och hur läraryrket kan bli mer attraktivt. Aktörerna inom Samling för fler lärare är:

  • Friskolornas Riksförbund
  • Idéburna skolors riksförbund
  • Lärarförbundet
  • Lärarnas Riksförbund
  • Lärarutbildningskonventet
  • Svenska Kommunalarbetareförbundet
  • Sveriges Kommuner och Regioner
  • Sveriges Universitets- och högskoleförbund
  • Sveriges Skolledarförbund

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg
Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet