Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Claes Ånstrand fortsätter som styrelseordförande i Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att förordna Claes Ånstrand som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet under ytterligare ett år.

Claes Ånstrand är ordförande för Stiftelsen Svenska Filminstitutet sedan 2015.

- Det är viktigt att Filminstitutet har en stabil och erfaren ledning i nuläget, när filmbranschen står inför enorma utmaningar på grund av den pågående pandemin. Därför är jag glad att Claes Ånstrand tackat ja till att leda arbetet ytterligare ett år, säger kulturminister Amanda Lind.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse

Bakgrund

Filminstitutet är en stiftelse som grundades 1963 av regeringen och filmbranschens olika organisationer. Filminstitutets verksamhet finansieras sedan 1 januari 2017 helt genom statliga medel. Regeringen utser ordförande och styrelsens ledamöter. Styrelsen leder och är ansvarig för Filminstitutets verksamhet, vars uppdrag bland annat är att stödja produktionen av ny film, och bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet.