Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Digital pressbriefing: 2020 – Ett förlorat år för klimatet?

Publicerad

Torsdagen den 19 november presenterar miljö- och klimatminister Isabella Lövin och Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumerie läget för klimatarbetet, vilka processer som äger rum det kommande året och redogör för Sveriges prioriteringar under en digital pressbriefing.

Tid:
Plats: Digital pressbriefing

Föranmälda journalister kan få möjlighet att ställa frågor via Zoom. Presslegitimation krävs. Obligatorisk föranmälan via formulär på regeringen.se senast onsdagen den 18 november, klockan 17.00

Välkomna!

Presskontakt

Inger Yalcin
Pressassistent, Miljödepartementet
Telefon 08-405 52 76
Mobil 070-548 77 20
e-post till Inger Yalcin, via registrator
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00