Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Digitala möjligheter för FN:s klimatförhandlingar undersöks

Publicerad

Pandemin fortsätter att begränsa möjligheten att mötas för regelrätta internationella klimatförhandlingar. Miljödepartementet har därför bett Stockholm Environment Institute (SEI) undersöka förutsättningarna för virtuella klimatförhandlingar, med särskilt fokus på utvecklingsländernas deltagande.

FN:s sedvanliga klimatförhandlingar i Bonn och den årliga klimatkonferensen har skjutits upp på grund av coronapandemin. Istället pågår samtal i många olika digitala forum. Men flera faktorer gör att det är svårt att få till regelrätta klimatförhandlingar, t.ex. säkerhetsfrågan, tidsskillnader och bredbandstillgång, särskilt i utvecklingsländer.

– Vi ser att klimatförhandlingarna inom överskådlig tid åtminstone delvis måste ske digitalt och vill från svensk sida bidra till att alla länder ska kunna delta i förhandlingarna på lika villkor. Jag ser därför fram emot de förslag jag hoppas SEI ska kunna identifiera genom sitt arbete, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Regeringskansliet har beslutat om ett bidrag om 390 000 kronor till SEI för 2020. Ytterligare bidrag kan tillkomma under 2021. Projektet syftar till att identifiera vad som krävs för att framför allt utvecklingsländer ska kunna delta i de internationella klimatförhandlingarna i virtuella former, och hur de behov som identifieras kan mötas.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Stockholms internationella miljöinstitut (SEI)

Bedriver forskning och utveckling framför allt inriktad mot internationella miljöfrågor.