Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Elisabeth Pirak Kuoljok utnämnd till museichef för Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum

Publicerad

Regeringen har utnämnt Elisabeth Pirak Kuoljok till museichef för Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum. Pirak Kuoljok har en bakgrund som ekonom med arbetsuppgifter inom flera samiska institutioner. Sedan 2005 har Pirak Kuoljok haft rollen som kanslichef inom stiftelsen Ájtte och fr.o.m. december 2017 som tillförordnad museichef.

- Jag är glad att vi kunnat tillsätta Elisabeth Pirak Kuoljok som chef för Ájtte idag. Hon har redan visat god fallenhet för övergripande ledningsfunktioner, med grund i hennes erfarenhet av museets ansvarsområden. Ájtte har en viktig roll både i att lyfta fjällvärldens natur- och kulturhistoriska utveckling och bedriva museiverksamhet för den samiska kulturen, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

- Jag känner mig hedrad och glad inför utnämningen. Likaså känner jag att det blir en stor utmaning att ta det samlade chefsansvaret för en sådan viktig instutition som Ájtte. Här bör våra unga uppmuntras till att förstå samt uppmärksamma det kulturarv som behöver föras vidare. Här har Ájtte en viktig roll att vara en förebild till att stärka lokalsamhället samt även den samiska identiteten, säger Elisabeth Pirak Kuoljok.

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, inrättades 1983 av regeringen samt Norrbottens läns landsting (nuv. Region Norrbotten), Jokkmokks kommun, Svenska Samernas Riksförbund och Riksorganisationen Same Ätnam.

Museet ligger i Jokkmokk och öppnade 1989. Enligt stadgarna är stiftelsens ändamål bl.a. att med ett riksperspektiv dokumentera och sprida kunskap om fjällvärldens natur- och kulturhistoriska utveckling, att bedriva museiverksamhet i Sverige för den samiska kulturen samt att bedriva forskning och undervisning inom stiftelsens verksamhetsområde.

- Vi får inte glömma att Ájtte har rollen att bedriva specialmuseiverksamhet med riksperspektiv för fjällregionen, bedriva huvudmuseiverksamhet för den samiska kulturen och vara ett informationscentrum för fjällturism. Allt detta innebär att Ájtte har ett stort ansvar mot finansiärer och besökare av det som förväntas av oss, säger Elisabeth Pirak Kuoljok.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse