Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett avgörande steg mot ett svenskt tillträde till Budapestkonventionen

Publicerad

Regeringen beslutade idag om en lagrådsremiss med förslag om ett svenskt tillträde till Budapestkonventionen.

– Jag är stolt över att vi äntligen tagit den här frågan i hamn. Det är viktigt att de brottsutredande myndigheterna har tillgång till de verktyg som krävs för att effektivt kunna bekämpa allvarliga brott som begås i digital miljö, som till exempel barnpornografibrott och hatbrott. Ett svenskt tillträde till Budapestkonventionen är därför högt prioriterat, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Lagrådsremiss: Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet

Lagrådsremissen är resultatet av det intensiva arbete som sedan en tid pågått för att Sverige fullt ut ska kunna delta i samarbetet mot it-relaterad brottslighet inom Europarådet.

Genom förslagen ges de brottsutredande myndigheterna nya verktyg i kampen mot it-relaterad brottslighet och större möjligheter att effektivt medverka i brottsutredningar med internationell anknytning.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Budapestkonventionen

Budapestkonventionen är den första internationella konventionen som berör brott som begås online. Dess övergripande mål är att skydda och främja frihet, säkerhet och mänskliga rättigheter på internet.