Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett avgörande steg mot ett svenskt tillträde till Budapestkonventionen

Publicerad

Regeringen beslutade idag om en lagrådsremiss med förslag om ett svenskt tillträde till Budapestkonventionen.

– Jag är stolt över att vi äntligen tagit den här frågan i hamn. Det är viktigt att de brottsutredande myndigheterna har tillgång till de verktyg som krävs för att effektivt kunna bekämpa allvarliga brott som begås i digital miljö, som till exempel barnpornografibrott och hatbrott. Ett svenskt tillträde till Budapestkonventionen är därför högt prioriterat, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Lagrådsremiss: Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet

Lagrådsremissen är resultatet av det intensiva arbete som sedan en tid pågått för att Sverige fullt ut ska kunna delta i samarbetet mot it-relaterad brottslighet inom Europarådet.

Genom förslagen ges de brottsutredande myndigheterna nya verktyg i kampen mot it-relaterad brottslighet och större möjligheter att effektivt medverka i brottsutredningar med internationell anknytning.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Budapestkonventionen

Budapestkonventionen är den första internationella konventionen som berör brott som begås online. Dess övergripande mål är att skydda och främja frihet, säkerhet och mänskliga rättigheter på internet.