Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

EU-ministern gör digitalt besök på Luleå gymnasieskola

Publicerad

Hans Dahlgrens EU-resa för att möta unga runt om i Sverige fortsätter. Fredagen den 20 november frågas EU-ministern ut av elever vid ett av Sveriges största gymnasier, Luleå gymnasieskola.

Som en del i den rundresa EU-ministern genomför under året, samtalar Hans Dahlgren under fredagen med ungdomar vid Luleå gymnasieskola. Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige och går att följa live fredagen den 20 november kl. 12.00-12.45 på Facebook.

Tid för intervjuer finns, kontakta t.f. pressekreterare Vidar Jakobínuson Lindgren (se Presskontakt).

Om EU-resan

I början av 2020 påbörjade EU-minister Hans Dahlgren EU-resan i syfte att ta del av ungas syn på EU. Besöken – i början av året på plats men därefter digitalt – har skett på skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige, och är en del av regeringens arbete med att öka kunskapen om och delaktigheten i EU-frågor.

Presskontakt

Vidar Jakobínuson Lindgren
T.f. pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00