Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark i möte med ILO om coronapandemin

Publicerad

Idag, tisdag har arbetsmarknadsminister Eva Nordmark deltagit i ett möte med ILOs generaldirektör Guy Ryder. Syftet med mötet var att bland annat diskutera coronapandemins konsekvenser på arbetsmarknaden.

Under tisdagen hade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ett digitalt möte med Guy Ryder, generaldirektör för Internationella arbetsorganisationen, ILO. Under mötet diskuterades framtidens arbete, grön omställning på arbetsmarknaden och coronapandemin.

-Coronapandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden vilket drabbat många redan utsatta grupper väldigt hårt. Ett arbetsliv som bygger på osäkra anställningar och utnyttjande ökar risken för smitta och social och ekonomisk utsatthet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

 Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och generaldirektör Guy Ryder diskuterade behovet av att fler arbetstagare i världen omfattas av trygghetssystem för att mildra de ekonomiska effekterna som följer av pandemin samt vikten av att intensifiera arbetsmiljöarbete globalt för att skydda arbetstagare i krisen. De diskuterade även vikten av partssamverkan och internationellt samarbete för att hantera såväl coronapandemin som andra framtida kriser.

Under tisdagen deltar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i en digital konferens med anledning av Sverige och ILOs 100 år av samarbete som anordnas av Svenska ILO-kommittén. Under konferensen medverkar även ILO:s generaldirektör Guy Ryder. En antologi som belyser Sveriges samarbete med ILO lanseras av kommittén under konferensen.

ILO

Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organisation, ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO verkar för att främja sysselsättning och goda arbetsvillkor samt värna fackliga fri- och rättigheter och stärka samarbetet mellan oberoende arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

ILO är unikt genom att det leds av regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. ILO grundades 1919. Organisationen har 187 medlemsstater och mottog Nobels fredspris 1969. För nationell beredning av vissa ärenden som rör samarbetet med ILO finns, sedan 1927, den svenska ILO-kommittén. Svenska ILO-kommittén är en självständig, trepartiskt sammansatt myndighet.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström