Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förlängda åtgärder för att minska riskerna på spelmarknaden till följd av utbrottet av covid-19

Publicerad

Förslag om förlängd giltighetstid för den tillfälliga förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder har skickats ut på remiss. I promemorian föreslås att de skärpta kraven med anledning av covid-19 ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2021.

– Vi ser att utvecklingen av covid-19 går åt fel håll i flera delar av landet. Läget är mycket allvarligt. I spåren av pandemin ser vi fortsatta risker på spelområdet som gör att vi behöver agera för att minska riskerna för sårbara konsumenter, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Promemorian som har gått ut på remiss t.o.m. den 23 november 2020 innehåller förslag på förlängning av följande krav:

  • insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 5 000 kronor och motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på värdeautomater,
  • det ska vara obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på onlinekasino och värdeautomater, och
  • bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.

Den tillfälliga förordningen om spelansvarsåtgärder skulle upphöra att gälla vid utgången av 2020. Förordningen föreslås nu få förlängd giltighetstid till utgången av juni 2021.

Presskontakt