Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Fortsatt möjlighet till korttidspermittering och nya åtgärder för att stärka kontrollen

Publicerad

En promemoria med förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete skickas nu ut på remiss av Finansdepartementet. Promemorian innehåller bland annat förslag om fortsatt möjlighet för korttidspermittering i upp till sju månader. Dessutom föreslås att stödet förlängs på en förstärkt nivå. Nya krav införs för att förebygga missbruk och en förtydligad reglering vad gäller företagens vinstutdelningar görs. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I början av november meddelade regeringen att det kommer att vara möjligt att få stöd vid korttidspermittering till och med den 30 juni nästa år. Utformningen av förslaget skickas nu på remiss. Förslaget behöver därefter granskas av lagrådet och beslutas av riksdagen.

Tillfälligt slopad tidsgräns

Enligt dagens regler kan korttidspermittering beviljas som längst för nio månader i följd. I promemorian föreslås nu att den tidsgränsen och karenstiden tillfälligt tas bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. I praktiken innebär det att företag kan fortsätta att använda stödet i upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021. Det innebär även att företag som använt stödet tidigare under pandemin, men kunnat avsluta korttidsarbetet under en tid, kan gå in i systemet igen från den 1 december 2020.

Fortsatt förstärkt stöd

Året ut är subventionsgraden 75 procent enligt de regler som gäller för 2020. Under perioden fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.

Utvidgningarna av stödet avseende stöd under uppsägningstid och till familjemedlemmar förlängs till och med den 30 juni 2021. Det föreslås även en permanent utvidgning för verksamhet som huvudsakligen är finansierad av allmänna medel. I övrigt föreslås inga förändringar avseende vilka företag och verksamheter som omfattas.

Nytt krav på revisorsintyg

För att förhindra missbruk av stödet föreslås att arbetsgivare som har en lönesumma som överstiger 400 000 kronor tillsammans med ansökan om godkännande ska lämna ett yttrande från en revisor. Det kommer att införas en möjlighet att få upp till 10 000 kronor i stöd för att täcka kostnader för intyget.

Tydligare regler vad gäller vinstutdelningar

För att öka förutsebarheten och underlätta tillämpningen föreslås att det regleras när vinstutdelning kan lämnas utan att påverka rätten till stöd.  Arbetsgivaren har inte rätt till stöd om arbetsgivaren under perioden, två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden beslutar om eller verkställer vinstutdelning. Däremot kan koncernbidrag lämnas under stödperioden.

Ytterligare resurser till Tillväxtverket för handläggning

Regeringen kommer också föreslå att Tillväxtverkets förvaltningsanslag förstärks med sammanlagt 450 miljoner kronor.

Promemorian skickas nu på remiss till den 11 december 2020. Förslagen föreslås träda i kraft den 15 februari 2021, men tillämpas retroaktivt från 1 december 2020.

 

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.