Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Fortsatt stöd till regionala bredbandskoordinatorer

Publicerad

För att främja utbyggnaden av bredband beslutar regeringen att erbjuda Sveriges regioner och Gotlands kommun fortsatt stöd för att upprätthålla funktionen regional bredbandskoordinator även under perioden 2021–2025. Post- och telestyrelsen (PTS) får samtidigt i uppdrag att stödja de regionala bredbandskoordinatorerna i arbetet med att främja tillgången till bredband.

- Utbyggnaden av bredband ska fortsätta i hela landet. De regionala bredbandskoordinatorerna har en nyckelroll i att uppnå bredbandsmålen och bidra till en effektiv utbyggnad, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Bredbandskoordinatorerna har en viktig funktion i arbetet med att identifiera hinder för utbyggnad, analysera möjliga lösningar och bidra till en god samverkan mellan de aktörer som har viktiga roller i utbyggnaden.

Regeringen beslutar därför att erbjuda regionerna och Gotlands kommun att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator även under perioden 2021–2025. För ändamålet beviljar regeringen årligen 2021–2025 upp till 857 000 kronor per region. Regeringen har beräknat att 21 miljoner kronor ska avsättas för satsningen på de regionala bredbandskoordinatorerna 2021 och 2022 och 15 miljoner kronor från och med 2023. Beslut om medel för 2022–2025 fattas årligen efter riksdagens beslut om budgetpropositionen.

PTS får också i uppdrag att stödja de regionala bredbandskoordinatorerna. PTS ska bland annat ge vägledning i bredbandskoordinatorernas arbete, ha kontinuerligt erfarenhetsutbyte och förse koordinatorerna med ett samverkansnätverk och främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.