Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska utredas

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas och hur det i så fall ska kunna införas. En förutsättning för uppdraget är att Systembolagets monopol säkras. Till utredare utses Elisabeth Nilsson. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Såväl efterfrågan som utbud av småskaligt producerade alkoholdrycker har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. Bland dryckesproducenter finns ett ökat intresse att själva få sälja egenproducerade drycker direkt från tillverkningsplatsen, så kallad gårdsförsäljning. Regeringen ger nu en särskild utredare i uppdrag att utreda ett eventuellt införande av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

En central del av utredningen är att göra en EU-rättslig analys och föreslå om och i sådant fall hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras.

En EU-rättslig förutsättning för den svenska alkoholpolitiken och detaljhandelsmonopolet är att alkoholpolitiken är systematisk och sammanhängande samt att ingen diskriminering föreligger gentemot andra medlemsländer genom att främja inhemska varor och tjänster.

Vidare ska utredningen bedöma om det finns behov av att begränsa gårdsförsäljning till att till exempel enbart tillåtas på landsbygd, enbart för svenska alkoholproducenter eller för småproducenters hantverksmässiga produktion.

Det är viktigt att folkhälsan inte försämras vid ett eventuellt införande av gårdsförsäljning, bland annat genom en ökad alkoholkonsumtion. Utredaren ska därför analysera vilka eventuella folkhälsokonsekvenser som ett eventuellt införande kan innebära.

Om det bedöms vara juridiskt och EU-rättsligt möjligt att införa gårdsförsäljning ska utredaren föreslå formerna för det.

Till utredare utses Elisabeth Nilsson, före detta landshövding i Östergötland. Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström