Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Internationell jämförelse av tidig pensionering

Publicerad

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att i en internationell utblick sammanställa en översikt kring hur personer i andra jämförbara länder kan gå i tidig pension.

– Med en ökad andel äldre i befolkningen behöver många av oss arbeta längre för att finansiera vår gemensamma välfärd. Det finns dock personer som inte kan eller orkar jobba ytterligare, exempelvis till följd av fysiskt krävande arbetsuppgifter. Uppdraget till ISF ska fördjupa kunskapen om hur tidig pensionering möjliggörs i andra länder, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Vidare ska myndigheten jämföra vilka effekter och drivkrafter som uppstår i de olika systemen. ISF ska även välja ut några exempel och analysera dess effekter, samt analysera dem i relation till det svenska pensionssystemet.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juni 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Tf. pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00