Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet

Publicerad

Regeringen beslutade tidigare i år att utse en särskild utredare som ska lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet. Regeringen bedömer nu att utredningen fortsättningsvis bör ha formen av en kommitté. Ordförande i kommittén blir Per Nilsson. Till ledamot utses Caroline Waldheim.

Kommittén ska genom utåtriktat arbete bland annat öka den allmänna kunskapen om de positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar till. Kommittén ska knyta en eller flera referensgrupper till sig med representanter från regioner, kommuner, det civila samhället, idrottsrörelsen och friluftsorganisationer, näringslivet samt forskarsamhället. I uppdraget ingår även att sprida framgångsfaktorer och goda exempel på metoder som främjar fysisk aktivitet i befolkningen samt lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet.

Till ordförande i kommittén har regeringen utsett Per Nilsson. Per är rektor på Gymnastik och idrottshögskolan (GIH), professor i pedagogik och har varit prefekt på Lärarhögskolan i Stockholm. Per Nilsson har tidigare varit rektor för Idrottshögskolan i Stockholm och generaldirektör för Ungdomsstyrelsen. Caroline Waldheim har utsetts till ledamot i kommittén. Caroline är ansvarig för samhällskontakter och EU-stöd på Svenska Fotbollförbundet och har tidigare arbetat som idrottspolitiskt sakkunnig på Socialdepartementet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir kommittédirektiv tillgängliga digitalt?

Kommittédirektiv publiceras här på webbplatsen efter att de har trycklovats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter