Pressmeddelande från Finansdepartementet

Krav på hållbarhetsupplysningar ska underlätta för investerare att göra medvetna val

Publicerad

Regeringen har idag lämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag som rör utökade krav på hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknaden. Syftet med de nya reglerna är att underlätta för investerare att göra medvetna val.

Bakgrunden till lagförslaget är EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn. Genom den får bland annat fondbolag, försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare nya och mer detaljerade krav på hållbarhetsrelaterade upplysningar. Det handlar bland annat om att aktörerna ska offentliggöra vilka policyer för integreringen av hållbarhetsrisker de har i sin investeringsbeslutsprocess.
Förslaget innebär att äldre bestämmelser om hållbarhetsrelaterad information på fondområdet ersätts av EU-förordningen.

- De nya reglerna ligger väl i linje med regeringens arbete med att underlätta för hållbara investeringar. Det är viktigt att investerare kan göra välinformerade beslut, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

I lagrådsremissen föreslås vidare att de nya bestämmelserna om hållbarhetsrelaterade upplysningar även ska gälla vissa finansiella rådgivare som har färre än tre anställda. Detta innebär att Sverige utnyttjar den möjlighet som finns i EU-förordningen om att tillämpningsområdet ska omfatta fler aktörer. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 mars 2021.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-509 26 05
e-post till Hanna Björnfors
Mattias Laine
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 35 53
e-post till Mattias Laine, via registrator