Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern leder kunskapsseminarium om miljömål och äganderätt i skogen

Publicerad

På landsbygdsministerns initiativ arrangeras torsdagen den 5 november ett kunskapsseminarium inom ramen för det nationella skogsprogrammet. Temat för seminariet är ”Hur når vi miljömålen samtidigt som äganderätten värnas och stärks?”. Arrangemanget är det tredje av skogsprogrammets fyra kunskapsseminarier under 2020 som arrangeras av Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen.

Tid:
Plats: Mötet sker digitalt. Journalister är välkomna att delta under stora delar av programmet. För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Simon Sätherberg.

De senaste årens aktiva skogsdebatt har handlat om balansen om produktion och miljö, hur kan vi samtidigt skapa jobb och hållbar tillväxt, värna både äganderätt och biologisk mångfald och uppnå våra miljömål. Staten ska vara en föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn men alla inblandade aktörer bär också ett ansvar.

– Målkonflikter är en viktig del av vårt demokratiska samhälle och nödvändiga för ökad kunskap och för att politiken ska kunna göra avväganden. Dagens seminarium ska ge oss en gemensam kunskapsplattform som kan bidra till att hitta en klok väg framåt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Skogen är lösningen på många av våra samhällsutmaningar. För att lyckas med övergången till ett fossilfritt samhälle, klimatanpassningen och ett aktivt hållbart brukande av våra skogar måste det nationella skogsprogrammet och skogspolitiken utvecklas. Med ett brett deltagande från skogens olika intressenter syftar skogsprogrammets kunskapsseminarier 2020 till att skapa en gemensam kunskapsbild genom fördjupning och goda exempel utifrån tematiska områden.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Cecilia Spansk
Kommunikatör Skogsstyrelsen
Telefon 0270-42 98 11
e-post till Cecilia Spansk

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Bakgrund

Att nationella skogsprogrammet ska utvecklas är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna. I januariavtalet framgår att skogsprogrammet ska utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn och särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.